Om två föräldrar inte kan på något sätt efter samtal komma överens om att båda ska ha vårdnaden och om vart ska bo så får man ta hjälp av familjerätten.
Det man börjar med då är att socialtjänsten i den kommunen man är folkbokförd kommer påbörja en utredning.
Om man tar kontakt med advokatbyrå Norrköping så har man rådgivning och ombud från start.

Eftersom det handlar om barn så vill man att vårdnadsutredningen ska gå så fort som möjligt och det brukar ta upp till fyra månader innan den är klar.
Utredningen kan avbrytas när som helst om föräldrarna vill påbörja samarbetssamtal och försöker komma överens på egen hand.

Utredaren är en person som har tillräcklig kompetens där utöver examen har minst ett års erfarenhet av vårdnadsfrågor som rör barn, boende och umgänge.
Flera samtal hålls med både föräldrar och barn om dom anses vara tillräckligt mogna, det finns ingen åldersgräns för att kunna uttrycka sin vilja.
Man har även samtal med släkt och nära vänner till familjen som kan anses ha relevant information, vidare så kontaktar man läroverk där man tar reda på hur situationen ser ut på skola eller förskola.

Familjerätten Linköping vill även ta reda på om det förekommit våld, hot, missförhållanden, missbruk, psykisk ohälsa eller om det finns risk att barnet förs bort till annat land för att kunna ta rätt beslut.
Utredningen ska vara faktabaserad och inte ta upp ej relevanta saker och annat som ligger långt bak i tiden.

Man ser alltid till barnets bästa och barnkonventionen säkerställer att barn som kan bilda egna åsikter ska kunna få uttrycka dessa fritt i alla frågor.
Efter avslutad utredning så har föräldrarna möjligheten att rätta till småfel men dom kan aldrig ändra saker som blivit sagda och som skrivits ner.
Den vårdnadstvist som pågått avslutas genom att tingsrätten gör ett beslut om hur det ska se ut hädanefter.